Skip to main content
 

Aldri mer synlig ventilasjon

Clima Clik er et patentert Fransk system.
Prinsippet er en lufttett himlingsmembran hvor man etablerer kalibrerte
spalteåpninger for tilluft langs veggene eller ønskede åpninger.

Med luftstrømmen fra spalteåpningen kan man skape barrierer som hindrer varmestråling fra veggene, og gjør at et varmt lokale føles kjøligere på sekunder.

Med luftstrømmen fra spalteåpningen kan man skape barrierer som hindrer varmestråling fra veggene, og gjør at et varmt lokale føles kjøligere på sekunder.

Man er uavhengig av synlige diffusere eller baffler.
Med Clima Clik får du en ferdig himling og klimahimling i ett.

Rådfør deg med oss om ditt neste prosjekt