Skip to main content
 

Driftsvennlig og presist spilesystem, utviklet og produsert i Norge.

Vi utviklet himlingssystemet, MAGNOR spilehimling, som en løsning for UNSØ Gardermoen, hvor vi også har levert en mock-up til prosjektet.

Systemets hovedpaneler måler 900x3600mm, 900x2400mm og 900x1800mm.

Panelene er 77% åpne og utløser kun krav til sprinkling over himling, de kan også trimmes opptil 570mm i hver ende for optimal tilpasning mot søyler og vegger.

Systemets hovedpaneler måler 900x3600mm, 900x2400mm og 900x1800mm.

Panelene er 77% åpne og utløser kun krav til sprinkling over himling, de kan også trimmes opptil 570mm i hver ende for optimal tilpasning mot søyler og vegger.

Som vist ovenfor er spilenes mellomrom utformet for integrering av både lineær- og punktbelysning.

Til himlingssystemet har vi også produsert ONULUX armaturer i samme dimensjoner som spilepanelene.

Systemet produseres i aluminium Hydro CIRCAL og monteres direkte mot HILTI-skinner for tekniske føringsveier.

Dette gir en presis og effektiv installasjonsprosess som også bidrar til struktur over himling.

Systemet produseres i aluminium Hydro CIRCAL og monteres direkte mot HILTI-skinner for tekniske føringsveier.

Dette gir en presis og effektiv installasjonsprosess som også bidrar til struktur over himling.

Rådfør deg med oss om ditt neste prosjekt